Viktiga telefonnummer för personal på BOM och KOB

I händelse av en nödsituation eller andra problem; här hittar du telefonnummer och länkar till användbara sidor.

Ambulans/Brandkår/Polis/Akutförgiftning: 112

Medicinsk rådgivning: 1177

Giftinformationscentralen: 010-456 6700

Laboratory Safety Handbook

I Laboratory safety handbook hittar du telefonnummer till Dekan, Prefekter, Skyddsombud samt Ansvariga för special lab. Här hittar du även regler och rutiner angående laborativt arbete.

Ladda ner här

Tillbudsrapport - (incident report)

I händelse av ett tillbud eller abetsskada, så ska en tillbudsrapport lämnas in. Ett tillbud är en oönskad händelse eller situation av organisatorisk, social eller fysisk karaktär som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Det kan vara en händelse där någon hade kunnat skada sig men ingen kom till skada.

Mer information angående arbetsskada och tillbud hittar du på denna sida: Tillbudsrapport

Tekniska problem, spill etc. på lab

Kontakta Teknikerna eller Labservice om ni behöver hjälp.

Teknikerna FHL

Labservice

KLARA, Kemikalieregister

KLARA är LNUs kemikalieregister. Här hittar du risk- och säkerhetsinformation information (SDB) om kemikalier i KLARA produkt databas.

Riskbedömningar - Substitutionsutredningar

Här hittar du stöd och information för riskbedömningar och substitutionsutredningar.

Kontakt angående säkerhets- eller byggnadsfrågor/problem, Hus Vita:

Felanmälan/problem: Easit - Självservice

Security (dagtid):
Tappat nyckelkort – Info-center
Utelåst från lab eller kontor – Tekniker

Avarn Security (16:00-07:00 och helg): Utelåst, inbrott eller vandalisering: 010 - 210 93 87

Situationer som kräver assistans av väktare: Avarn Security  010 - 210 93 87

Intea, frågor angående Hus Vita (dagtid):
Jonas Rimsberg: 0722 – 17 90 60
Roger Wahlman: 0702 – 87 45 76

Intea jour (16:00-07:00 och helg)070 - 249 57 02