Schema och lokalbokning

Nedan hittar du information om förändring av bokning av undervisnings- och möteslokaler i Kalmar.

Samtliga lokaler, förutom institutionsspecifika lokaler (t ex labblokaler och KTC), är numera centralt ägda av Lokal- och serviceavdelningen (LOS). När lokal beställs via timeedit.net, lokalbeställningsblankett eller direkt via lokalbokning@lnu.se så är det LOS som hanterar beställningen och tilldelar lokal.

Vid bokning av undervisningslokal använd med fördel funktionsadress FHL

På FHL har vi numera en gemensam funktionsadress för schema- och lokalbokning: schema.fhl@lnu.se Vi som bevakar adressen och fortsätter att hantera ditt schema är främst Ida Årestedt och Ingela Silverstrand. Genom att ha en gemensam adress kan vi täcka upp och hantera ärenden även om någon är frånvarande. Ni behöver alltså inte leta efter någon annan som kan hantera ett akut ärende om någon av oss är frånvarande.

Till funktionsadressen skickar du dina schemaunderlag för inläggning i TimeEdit. Vi ser till att rätt kurstillfällen och programtillfällen läggs på schemaposterna för att studenten ska få ett korrekt schema. Var tydlig i schemaunderlaget om det ska vara sändning och till vilken ort.

Boka själv i TimeEdit

Det finns också möjlighet att själv beställa eller boka möteslokaler eller lägga in schemaposter via https://cloud.timeedit.net/lnu/web/staff1/  Välj ”Klassisk Lokalbokning” (eller ”Grafisk” om du föredrar det) för att beställa lokal via LOS alternativt ”Schemabokning” för att lägga in en komplett schemapost med kurstillfälle och den information som studenten behöver.

Obs! Tänk på att ange de kurs- och programtillfällen som ska ingå i bokningen! I studentwebben ser studenten det som ligger bokat på det kurstillfälle hen är registrerad på. Tänk också på att ange undervisningstyp ”sändning” om det är aktuellt. Bryggan* måste vid sändning få meddelande om detta och även vilka lokaler som ska bryggas (om inte samtliga lokaler framgår i bokningen). 

Tips: Vissa lokaler kan du boka direkt, utan beställning. För bättre överblick, förfina din sökning. Välj önskad tid och t ex vilket hus du söker lokal i eller vilken lokaltyp du söker. Du får då fram en lista på vad som går att beställa (dessa heter ”Beställning av….”) och de som går att boka direkt.

Ett förtydligande också: En ”Beställning av XXXX” -lokal är en virtuell lokal som LOS ersätter med ”äkta vara” -om sådan finns att tillgå. En ”Beställning av XXX”-lokal visar alltså inte bokningsstatus för den aktuella lokalen. Det går att beställa specifik lokal; exempelvis ”Beställning av Azur_Vi2166K” men då är det också bara den lokalen man kan få tilldelad sig -såvida den är ledig. Det är oftast fördelaktigare att beställa en viss storlek på lokal, t ex  ”Sittplatsbeställning 66-99 i Kalmar” vilket ger 5 olika möjliga lokaler.

Som tidigare finns också möjlighet att hos LOS beställa lokaler via lokalbeställningsblankett. Var noga med att ange kurskoder, kurstillfällen etc. På blanketten framgår vad som är obligatorisk information. Denna metod är den som främst används i Växjö.

För mer information om Schema- och lokalbokning på Lnu, se: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/studieadministration/schema---timeedit/

*Brygga anlitas alltid när fler orter/lokaler än två ska kopplas samman i videokonferens.