Tegelhus på Campus i Växjö

Fakulteten för konst och humaniora

Välkommen till fakultetens interna sidor. Informationen här syftar i första hand till att underlätta vardagen för oss som arbetar på fakulteten. Informationen riktar sig främst till målgrupper som undervisande och forskande lärare, doktorander och handledare inom forskarutbildningen. Dessutom finns information som gäller oss alla som arbetar inom fakulteten. För fakulteten används förkortningen FKH.

Eftersom detta är interna sidor använder vi ofta förkortningar för institutionerna:         

  • Institutionen för design, DE 
  • Institutionen för film och litteratur, IFL
  • Institutionen för kulturvetenskaper, KV
  • Institutionen för musik och bild, MB 
  • Institutionen för språk, SPR                            
  • Institutionen för svenska språket, SV
  • Institutionen för medier och journalistik, MJ
  • Medieinstitutet Fojo, Fojo