Hand med representation av fakultetens alla ämnen

Fakulteten för konst och humaniora

Välkommen till fakultetens interna sidor. Informationen här syftar i första hand till att underlätta vardagen för oss som arbetar på fakulteten. Informationen riktar sig främst till målgrupper som undervisande och forskande lärare, doktorander och handledare inom forskarutbildningen. Dessutom finns information som gäller oss alla som arbetar inom fakulteten. För fakulteten används förkortningen FKH.

Utöver den fakultetsgemensamma informationen har institutionerna på fakulteten och Medieinstitutet Fojo egna sidor på Medarbetare: