Grön vägg med sittbänk

För dig som anställd vid fakulteten för konst och humaniora

Här samlas information om rutiner och stöd som rör dig i din roll som anställd på fakulteten för konst och humaniora. Specifik information för undervisning, forskarutbildning respektive forskning hittar du under dessa rubriker i högerspalten.

Övergripande information gemensamt för alla anställda på Linnéuniversitetet om exempelvis arbetstid, evenemang, lön, mallar, arkiv, post, kursvärdering med mera hittar du på medarbetarsidorna Anställd vid Lnu samt Stöd och service.

Håll dig uppdaterad

Våra personalsidor - Medarbetare är vår främsta kommunikationskanal och det är viktigt att ta del av den information som publiceras. Det finns goda möjligheter att personifiera innehållet du ser när du har loggat in på medarbetare. Bland annat vilka grupper du är med i, vilka genvägar du lägger upp med mera. För att se allt innehåll loggar du in med ditt personalkonto. Du hittar mer om hur du går till väga och olika tips på Nya Medarbetare.

En idé är att göra medarbetare till startsida för den webbläsare du använder.

För fakultetens medarbetarsidor finns det utsedd personal inom kansliet som uppdaterar informationen efter behov, för kontaktuppgifter se gärna medarbetarsidan för Fakultetskansliet.

Anställning, lön och villkor

Information om regler, rutiner och rättigheter för dig som anställd på universitetet finns medarbetarsidan Anställd vid Lnu.

Undrar du något runt din anställning kan du kontakta en HR partner (Human Resources), du hittar kontaktuppgifter på medarberarsidan HR partners.

Ny på jobbet?

Här kommer snart vidare information till dig som är ny på jobbet...

  • 1-2 gånger per år hålls en fakultetsdag där fakultetes samlas utifrån utvalt tema
  • Det finns tillgång till gratis kaffe och te i fakultetens olika fikarum
  • Vanligtvis fikar kollegerna någon gång mellan 9.30-10.30 på förmiddagen och 14.30-15.30 på eftermiddagen.

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöansvaret ligger på respektive chef. Skyddsombud inom fakulteten är Victoria Dryselius.

Mer information om arbetsmiljö, friskvård, bildskärmsglasögon med mera finns på medarbetarsidan för Arbetsmiljö och hälsa.

Fackliga organisationer aktiva vid Linnéuniversitetet hittar du på den externa sidan för Facklig verksamhet.

Säkerhet och brandskydd

Universitetet har en organisation för brandskydd, så att alla ska veta vad vi ska göra. Din chef har i ansvar att informera dig om uppsamlingsplats i händelse av utrymning av lokalerna. Du hittar mer information på medarbetarsidan för Brandskydd vid FKH.

Du som undervisande lärare och skrivningsvakter har också en viktig funktion vid utrymning. Du ska ta initiativ och vägleda din grupp till återsamlingsplatsen. Detsamma gäller ansvariga för tillfälliga besökare.

Inköp

Om du har behov av att beställa böcker, eller annat finns det ramavtal angående de vanligaste inköpen och beställningarna, det vill säga en bestämd leverantör som universitetet har avtal med. Vilka leverantörerna är hittar du på medarbetarsidan för Ramavtal.

Rutin för inköp, faktureringsadress med mera hittar du på medarbetarsidan Rutiner för inköp.

När du gör beställningar eller inköp behöver du ange kostnadsställe, är ett fyrsifrigt nummer som indikerar vart kostnaden ska tas. Har du frågor kan du vända dig till ekonomiadministratörerna, du hittar kontaktuppgifter till dem på Kansliets medarbetarsida.

Resor

Universitetet har kontrakt med en resebyrå för beställning av resor, och alla resor ska göras enligt den resepolicy som är beslutad. All information om resepolicy, beställningar, hyrbilar, hotell, tågresor mellan orterna mm hittar du på medarbetarsidan för Boka resa.

Digitala verktyg

Linnéuniversitetet har många digitala verktyg som du kan använda vid behov. Kontakta din IKT-pedagog om du undrar över något. 

Tips på länkar:

Tips och rekommendationer för digitalt arbete på distans
Serviceportalen - sök på guider 
IT-support - Om du stöter på tekniska problem. Tel. 0480-44 67 00
Självserviceportalen - Beställning av tjänster (såsom uppstartshjälp av e-möten)

Trycksaker

Universitetet har ett Copycenter i Växjö där du som anställd kan beställa utskrifter, förstoringar, tryck av undervisningsmateriel med mera. Du hittar mer information och kontaktuppgifter på medarbetarsidan för Copycenter.

Infocenter & butik

Om du är i behov av kontorsmaterial som anteckningsblock och pennor med mera finns det en butik i Växjö och i Kalmar. Du hittar mer information på medarbetarsidan för Butiken.

Representation

Text till rubrik i arbete...

IT-stöd

Den centrala IT-avdelningen ger stöd till all personal angående datorer, utrustning i föreläsningssalar med mera. Du hittar mer information på medarbetarsidan för IT och support.

Har du behov av ny dator eller annan utrustning kontaktar du din närmaste chef.

Kommunikation och webb

Den centrala kommunikationsavdelningen ansvarar för stöd till extern och intern kommunikation där flera personer på kansliet är involverande i genomförandet. Innehållsansvar för ämnessidor ligger hos ämnena. Du hittar kontaktuppgifter på medarbetarsidan för Kommunikationsavdelningen samt Fakultetskansliet.

Mallar

Universitetet har flera etablerade mallar för brev, protokoll, uppsatser med mera. Du hittar alla tillgänliga mallar och mer information på medarbetarsidan för Mallar.

Studentrekrytering och studentkommunikation

Planering och prioriteringar för studentrekrytering och kommunikation sker inom fakultetens referensgrupp där bland annat utbildningsrådets ordförande och kanslichefen ingår. För fortlöpande information gå gärna med i medarbetargruppen Studentrekrytering (tänk på att du behöver vara inloggad på medarbetare för att gå med).

Utsedd kontaktperson på kommunikationsavdelningen mot studentrekrytering- och kommunikation samt kansliets personal som arbetar med att uppdatera informationen på den externa webben hittar du kontaktuppgifter till på medarbetarsidan för Fakultetskansliet.

Forskningskommunikation och internkommunikation

Text till rubrik i arbete...

Lika villkor, kränkningar, diskriminering

För samlad information om universitetets arbete med Lika villkor och mot diskriminering samt hur du kan göra en anmälan hittar du på medarbetarsidan för Lika villkor.

På kansliet finns även personal som arbetar med lika villkor, du hittar kontaktuppgifter på medarbetarsidan för Fakultetskansliet.

Ledningsstöd för fakulteten och institutionerna

Text till rubrik i arbete...

Fakultetskansliet

Text till rubrik i arbete...