Grön vägg med sittbänk

För dig som anställd vid fakulteten för konst och humaniora

Här samlas information om rutiner och stöd som rör dig i din roll som anställd på fakulteten för konst och humaniora. Specifik information för undervisning, forskarutbildning respektive forskning hittar du under dessa rubriker i högerspalten.

Övergripande information som är gemensam för alla anställda på Linnéuniversitetet om exempelvis arbetstid, evenemang, lön, mallar, arkiv, post, kursvärdering med mera hittar du på medarbetarsidorna Anställd vid Lnu samt Stöd och service.

Håll dig uppdaterad

Våra personalsidor - Medarbetare är vår främsta kommunikationskanal och det är viktigt att ta del av den information som publiceras. Det finns goda möjligheter att personalisera innehållet du ser när du har loggat in på medarbetare. Bland annat kan du välja att visa vilka grupper du är med i, skapa egna genvägar, med mera. För att se allt innehåll loggar du in med ditt personalkonto. Du hittar mer om hur du går till väga och olika tips på Nya Medarbetare.

En idé är att göra medarbetare till startsida för den webbläsare du använder.

För fakultetens medarbetarsidor finns det utsedd personal inom kansliet som uppdaterar informationen efter behov; för kontaktuppgifter se gärna medarbetarsidan för Fakultetskansliet.

Anställning, lön och villkor

Information om regler, rutiner och rättigheter för dig som anställd på universitetet finns medarbetarsidan Anställd vid Lnu.

Undrar du något runt din anställning kan du kontakta en HR partner (Human Resources); du hittar kontaktuppgifter på medarberarsidan HR partners.

Ny på jobbet?

Välkommen till din institution/kansli och till Fakulteten för konst och humaniora! Respektive chef (eller en annan person som chefen utser) introducerar dig som är nyanställd på fakulteten. Mycket information finns också på universitetets centrala medarbetarsida Nyanställd

För nya forskare i det svenska systemet har Sveriges Unga Akademi, SUA, utvecklat en guidebok: A Beginner´s Guide to Swedish Academia

Förutom dina närmaste kollegor kan du träffa övriga fakulteten i våra gemensamma fikarum. Vanligtvis fikar kollegerna någon gång mellan 9.30-10.30 på förmiddagen och 14.30-15.30 på eftermiddagen.

Ett par gånger per år samlas all personal inom fakulteten i samband med en fakultetsdag kring utvalda teman, och året avslutas med gemensam julfest.

Vi hoppas att dessa sidor på Medarbetare ska vara till hjälp i ditt arbete.

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöansvaret ligger på respektive chef. Skyddsombud inom fakulteten är Victoria Dryselius och Josefin Hörnberg

Mer information om arbetsmiljö, friskvård, bildskärmsglasögon med mera finns på medarbetarsidan för Arbetsmiljö och hälsa.

Fackliga organisationer aktiva vid Linnéuniversitetet hittar du på den externa sidan för Facklig verksamhet.

Säkerhet och brandskydd

Universitetet har en brandskyddsplan som specificerar vem som har ansvar för vad i händelse av brand. Din chef har i uppgift att informera dig om uppsamlingsplats vid utrymning av lokalerna. Du hittar mer information på medarbetarsidan för Brandskydd vid FKH.

Du som lärare och skrivningsvakter har också en viktig roll vid utrymning. Du ska ta initiativ och vägleda din grupp till återsamlingsplatsen. Detsamma gäller ansvariga för tillfälliga besökare.

Inköp

Om du behöver beställa böcker eller annat finns det ramavtal för de vanligaste inköpen och beställningarna. Detta innebär att det finns bestämda leverantörer som universitetet har avtal med. Vilka leverantörerna är hittar du på medarbetarsidan för Ramavtal.

Rutin för inköp, faktureringsadress med mera hittar du på medarbetarsidan Rutiner för inköp.

När du gör beställningar eller inköp behöver du ange kostnadsställe, dvs det fyrsifriga nummer som indikerar varifrån kostnaden ska tas. Har du frågor kan du vända dig till ekonomiadministratörerna; du hittar kontaktuppgifter till dem på Kansliets medarbetarsida.

Resor

Universitetet har kontrakt med en resebyrå för beställning av resor, och alla resor ska göras enligt den resepolicy som är beslutad. All information om resepolicy, beställningar, hyrbilar, hotell, tågresor mellan orterna mm hittar du på medarbetarsidan för Boka resa.

Fakulteten har avsatt medel för att bekosta eventuella merkostnader för biljett och eventuell övernattning i samband med tågresa, i stället för flyg. Ersättningen gäller resor längre än till Uppsala respektive Köpenhamn med utgångspunkt Växjö/Kalmar.

Fakulteten ersätter mellanskillnaden mellan tåg och flyg upp till ett belopp som motsvarar halva kostnaden för tågresan, och högst två hotellnätter i rimlig prisklass i samband med tågresa.

Du hämtar blanketten här

Digitala verktyg

Linnéuniversitetet har många digitala verktyg som du kan använda vid behov. Kontakta din IKT-pedagog om du undrar över något. 

Tips på länkar:

Tips och rekommendationer för digitalt arbete på distans
Serviceportalen – sök på guider 
IT-support
Självserviceportalen – Beställning av tjänster (såsom uppstartshjälp av e-möten)

Trycksaker

Universitetet har ett Copycenter i Växjö där du som anställd kan beställa utskrifter, förstoringar, tryck av undervisningsmateriel med mera. Du hittar mer information och kontaktuppgifter på medarbetarsidan för Copycenter.

Universitetsbutik

Om du är i behov av kontorsmaterial som anteckningsblock och pennor med mera finns det en butik i Växjö och i Kalmar. Du hittar mer information på medarbetarsidan för Butiken.

Representation

Om du ska representera eller anordna konferens finns det riktlinjer och regler att tänka på.

I representationspolicyn kan du bland annat hitta information om:

  • Beloppsgränser vid representation, gåvor och förmåner
  • Vad som är viktigt att tänka på vid konferenser
  • Vad som gäller vid arbetsmåltider
  • Kost i samband med tjänsteresa
  • Studentrepresentation
  • Regler vid gåvor och uppvaktningar

Mer information hittar du i Linnéuniversitetets lathund och Riktlinjer för representation och gåvor.

Har du frågor eller funderingar kring detta? Vänligen kontakta ekonomiadministratören på din institution.

IT-stöd

Den centrala IT-avdelningen ger stöd till all personal angående datorer, utrustning i föreläsningssalar med mera. Du hittar mer information på medarbetarsidan för IT och support.

Har du behov av ny dator eller annan utrustning kontaktar du din närmaste chef.

Kommunikation och webb

Den centrala kommunikationsavdelningen ansvarar för stöd till extern och intern kommunikation där flera personer på kansliet är involverande i genomförandet. Innehållsansvar för ämnessidor ligger hos ämnena. Du hittar kontaktuppgifter på medarbetarsidan för Kommunikationsavdelningen samt Fakultetskansliet.

Mallar

Universitetet har flera etablerade mallar för brev, protokoll, uppsatser med mera. Du hittar alla tillgängliga mallar och mer information på medarbetarsidan för Mallar.

Studentrekrytering och studentkommunikation

Planering och prioriteringar för studentrekrytering och kommunikation sker inom fakultetens referensgrupp där bland annat utbildningsrådets ordförande och kanslichefen ingår. För fortlöpande information gå gärna med i medarbetargruppen Studentrekrytering (tänk på att du behöver vara inloggad på medarbetare för att gå med).

Kontaktuppgifter till kommunikationsavdelningens kontaktperson för studentrekrytering och studentkommunikation, samt till de personal på kansliet som arbetar med att uppdatera information på den externa webben, hittar du på medarbetarsidan för Fakultetskansliet.

Forskningskommunikation och internkommunikation

Kontaktuppgifter till kommunikationsavdelningens kontaktperson för forsknings- och internkommunikation, samt till de personal på kansliet som arbetar med detta område, hittar du på medarbetarsidan för Fakultetskansliet.

Lika villkor, kränkningar, diskriminering

Samlad information om universitetets arbete med Lika villkor och mot diskriminering samt hur du kan göra en anmälan hittar du på medarbetarsidan för Lika villkor.

På kansliet finns även personal som arbetar med lika villkor; du hittar kontaktuppgifter på medarbetarsidan för Fakultetskansliet.

Ledningsstöd för fakulteten och institutionerna

På kansliet finns flera som arbetar som ledningsstöd till dekan och vicedekan samt till prefekter på institutionerna. Du hittar kontaktuppgifter på medarbetarsidan för Fakultetskansliet.

Fakultetskansliet

Fakultetskansliet är verksamhetsstöd till lärare, studenter, prefekter och fakultetsledning. Vi arbetar inom olika funktioner och är fördelade på de två orterna, men arbetar i huvudsak ortsövergripande. Du hittar vilka vi är och vilka områden vi arbetar inom på medarbetarsidan för Fakultetskansliet.