Brandskydd

Brandskyddsorganisation FKH

På denna sidan samlas information om fakultetens och universitetets brandskyddsorganisation.

Vid fakulteten är prefekterna och kanslichefen brandskyddsansvariga för sin respektive verksamhet. Kanslichefen ansvarar för att utse brandskyddskontrollanter och utrymningsansvariga. Vilka som är brandskyddskontrollanter och utrymningsledare för de olika husen finns uppgift om nedan under Brandskyddsorganisation FKH.

___________________________________________________________________

Här hittar du information om LNU:s brandskyddsarbete och brandskyddssamordnare.

Inom samtliga Lnu:s lokaler finns uppsatta utrymningsplaner. Här hittar du dessa i digitala versioner.