Uppslagen bok

För forskarutbildning

Vid fakulteten för konst och humaniora bedrivs forskarutbildning inom tre miljöer, en kulturvetenskaplig, en litteraturvetenskaplig och en språkvetenskaplig miljö. Här finns information för dig som är doktorand inom någon av dessa miljöer.

Under studierna

Utbildningen på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier fram till doktorsexamen och två års heltidsstudier fram till licentiatexamen. Undervisning ges i form av kurser, seminarier och individuell handledning. Under dina studier kommer du stöta på begrepp som "individuell studieplan" och "doktorandryggsäck". Detta och mer hittar du information om i nedan länkar. 

Inför licentiatseminarium, doktorsdisputation och examen

När det är dags för licentiatseminarium eller doktorsdisputation ska en anmälan med förslag på tid och plats, ordförande, opponent och ledamöter i betygsnämnden inklusive suppleant, beredas och tillstyrkas av handledarkollegiet. Här hittar du information om vad du behöver tänka på inför ditt licentiatseminarium eller disputation och hur du gör när du ska ta ut din examen.