Uppslagen bok

För dig som är doktorand

Vid fakulteten för konst och humaniora bedrivs forskarutbildning inom tre miljöer, en kulturvetenskaplig, en litteraturvetenskaplig och en språkvetenskaplig miljö. Här finns information för dig som är doktorand inom någon av dessa miljöer.

Under studierna

Utbildningen på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier fram till doktorsexamen och två års heltidsstudier fram till licentiatexamen. Undervisning ges i form av kurser, seminarier och individuell handledning. Under dina studier kommer du stöta på begrepp som indviduell studieplan och doktorandryggsäck. Detta och mer hittar du information om i nedan länkar. 

Internationalisering

Undrar du över dina internationella möjligheter som doktorand vid FKH eller vill veta mer kring området? Här hittar du information om vad som gäller. På sidan Internationellt hittar du kontaktuppgifter till oss som kan hjälpa dig och alla sidor om internationella möjligheter på FKH.

 

Inför licentiatseminarium, doktorsdisputation och examen

När det är dags att för licentiatseminarium eller doktorsdisputation ska en anmälan med förslag på tid och plats, ordförande, opponent och ledamöter i betygsnämnden inklusive suppleant, beredas och tillstyrkas av handledarkollegiet. Här hittar du information om vad du behöver tänka på inför ditt licentiatseminarium eller disputation och hur du gör när du ska ta ut din examen.