Forskningsmiljöer på fakulteten för konst och humaniora

Vid FKH bedrivs forskning dels i ett stort antal individuella projekt, dels i form av ett antal större forskargrupper, som ofta rör sig över de traditionella akademiska ämnesgränserna. Här hittar du en översikt över våra forskargrupper.