Personer som sitter vid ett bord, fotat uppifrån

Hållbar utveckling

Vid fakulteten för konst och humaniora är hållbar utveckling tillsammans med internationalisering och samverkan ett utpekat område som vi lägger stort fokus på. Engagemanget och kunskapen är stor bland fakultetens medarbetare, här bedrivs både framgångsrik forskning och ges ett attraktivt utbildningsutbud inom området.

På denna sida har vi samlat information om vårt arbete och som kan intressera dig som är anställd på fakulteten.