flaggor

Internationellt FKH

Vid Fakulteten för konst och humaniora arbetar vi aktivt med att bygga en internationell akademisk miljö. Här har vi samlat all relevant information inom området som berör dig som är anställd vid fakulteten.

Ekonomiska förutsättningar

Vid Fakulteten för konst och humaniora har det historiskt tilldelats strategiska medel för internationalisering till institutionerna varje år. Dessa strategiska medel kommer framöver förändras och i mindre omfattning finnas sökbara i olika projektformer. Under 2021 kommer viss tilldeldelning av strategiska medel till fakulteten.

Det finns olika möjlgheter att söka projektstöd och annan finansiering för internationella möjligheter. För mer information se våra undersidor om Internationella möjligheter för personal.

Ledningsstöd

Internationella gruppen är ett beredande organ för internationaliseringsarbetet vid fakulteten. Gruppen arbetar bland annat med att ta fram grundmaterial för det strategiska arbetet, hantera och initiera övergripande löpande frågor om internationalisering samt sprida information om olika internationella möjligheter.

Internationella gruppen

Representanter för internationalisering vid institutionerna

Vid varje institution finns oftast en utsedd representant som särskilt bevakar internationaliseringsfrågor. Varje år håller internationella gruppen i en halvdag med representanterna utifrån olika teman.