Grupp med personal

Internationella möjligheter för personal

Att delta i internationella utbyten medför flera positiva effekter och möjligheterna vid Linnéuniversitetet är många. Fakulteten för konst och humaniora arbetar för att vår personal ska beredas tillfälle till internationella erfarenheter i så stor utsträckning som möjligt.