Student Lounge

Internationellt, utresande och inresande studenter

Vi har flera olika grupper av internationella studenter. Internationella (betalande) inkommande studenter, inkommande utbytesstudenter genom samarbetsavtal samt våra egna utresande studenter. På denna sida hittar du information som rör alla våra olika grupper av internationella studenter vid fakulteten.