Ekar

Samverkan

Fakulteten för konst och humaniora ser vikten av att samverka med omgivande samhälle för att verkligen sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. På dessa sidor hittar du mer information om hur vi arbetar med samverkan, olika former av samverkan, inspiration från kolleger samt hur du får stöd i ditt samverkansprojekt.

Under utveckling...