flaggor

Internationellt FKH

Vid Fakulteten för konst och humaniora arbetar vi aktivt med att bygga en internationell akademisk miljö. Här har vi samlat all relevant information inom området som berör dig som är anställd vid fakulteten.

Ekonomiska förutsättningar

Vid Fakulteten för konst och humaniora har det historiskt tilldelats strategiska medel för internationalisering till institutionerna varje år. Dessa strategiska medel kommer framöver förändras och i mindre omfattning finnas sökbara i olika projektformer. Under 2021 kommer viss tilldeldelning av strategiska medel till fakulteten.

Det finns olika möjlgheter att söka projektstöd och annan finansiering för internationella möjligheter. För mer information se våra undersidor om Internationella möjligheter för personal.

Internationella gruppen

Internationella gruppen är ett beredande organ för internationaliseringsarbetet vid fakulteten för konst och humaniora. Mer information om gruppen och kontaktpersoner hittar du på medarbetarsidan för Internationella gruppen.

Hållbar internationalisering

Fakulteten för konst och humaniora arbetar aktivt med hållbar internationalisering som kan ta flera olika former, bland annat COIL, internationalisering på hemmaplan, gemensamma seminarier med internationella partners med mera. Se gärna medarbetarsidan för Hållbar internationalisering FKH för mer information och projekt.

Internationellt samarbete

Fakulteten har flera internationella samarbetspartners, främst inom Europa där samarbeten definieras på ämnesnivå. För att läsa mer om hur vi arbetar med internationella samarbeten och hur du initierar och upprätthåller ett sådant samarbete se gärna vår medarbetarsida Internationellt samarbete FKH.

Internationellt, studenter

Fakulteten har varje termin både studenter som åker på utbytesstudier till partners, inresande utbytesstudenter samt internationella studenter som söker sig till oss på egen hand. Det kan också röra sig om doktorander som kommer på besök till oss eller som åker till en partner från oss för sitt avhandlingsarbete. Du hittar mer information om hur du kan stötta studenter som vill åka på utbytesstudier, hur det fungerar med inkommande utbytesstudenter, inresande doktorander och internationella studenter på vår medarbetarsida Internationellt, studenter FKH.

Internationella möjligheter för personal

Vid fakulteten för konst och humaniora finns det goda möjligheter för all personal att kompetensutveckla sig genom internationellt utbyte. Du hittar mer information om de möjilgheter som finns på vår medarbetarsida Internationella möjligheter för personal FKH.