flaggor

Internationellt FKH

Vid Fakulteten för konst och humaniora arbetar vi aktivt med att bygga en internationell akademisk miljö. Här har vi samlat all relevant information inom området som berör dig som är anställd vid fakulteten.

 

Internationella gruppen

Internationella gruppen är ett beredande organ för internationaliseringsarbetet vid fakulteten för konst och humaniora. Mer information om gruppen och kontaktpersoner hittar du på medarbetarsidan för Internationella gruppen.

Hållbar internationalisering

Fakulteten för konst och humaniora arbetar aktivt med hållbar internationalisering som kan ta flera olika former, bland annat COIL, internationalisering på hemmaplan, gemensamma seminarier med internationella partners med mera. Se gärna medarbetarsidan för Hållbar internationalisering FKH för mer information och projekt.

Internationellt samarbete

Fakulteten har flera internationella samarbetspartners, främst inom Europa där samarbeten definieras på ämnesnivå. För att läsa mer om hur vi arbetar med internationella samarbeten och hur du initierar och upprätthåller ett sådant samarbete se gärna vår medarbetarsida Internationellt samarbete FKH.

Internationellt, studenter

Fakulteten har varje termin både studenter som åker på utbytesstudier till partners, inresande utbytesstudenter samt internationella studenter som söker sig till oss på egen hand. Det kan också röra sig om doktorander som kommer på besök till oss eller som åker till en partner från oss för sitt avhandlingsarbete. Du hittar mer information om hur du kan stötta studenter som vill åka på utbytesstudier, hur det fungerar med inkommande utbytesstudenter, inresande doktorander och internationella studenter på vår medarbetarsida Internationellt, studenter FKH.

Internationella möjligheter för personal

Vid fakulteten för konst och humaniora finns det goda möjligheter för all personal att kompetensutveckla sig genom internationellt utbyte. Du hittar mer information om de möjilgheter som finns på vår medarbetarsida Internationella möjligheter för personal FKH.

Vem kontaktar jag?

 • Cecilia HartwichSamordnare för internationella möjligheter
  Cecilia har bland annat kontakt med studenter som vill studera och praktisera utomlands och med studenter som redan har blivit nominerade till utbytesstudier. Hon kan svara på frågor som rör ansökningsförfarande, hur man hittar kurser vid värdlärosätena, studieplaner och tillgodoräknande.

  Cecilia arbetar också med fakultetens internationella samarbetsavtal och internationella projekt. I kontakter med andra lärosäten uppger du Cecilia som avtalsansvarig. Hon hanterar nya avtal samt när vi det är aktuellt med förlägning eller avslut. Alla förfrågningar kring avtal skickas till agreements.fkh@lnu.se.

 • Linda Liedström , Minor Field Studies & Internationell studentrekrytering
  Linda är arbetar med våra MFS-stipendier. Hon stödjer studenter inför den centrala ansökan och är med i funktionsgruppen för MFS-handläggare vid Linnéuniversitetet. Hon arbetar också med internationell studentrekrytering och hur vi bäst kan lägga upp och marknadsföra våra program för internationella fristående studenter.

 • Piia Posti, ordförande i internationella gruppen vid FKH
  Piia är ordförande i internationella gruppen vid Fakulteten för konst och humaniora. För att driva arbetet med internationalisering efter att den tidigare kommittén för internationalisering upplöstes inträttades internationella gruppen vid fakulteten av dekan för att bevaka och driva frågor inom internationalisering. Gruppen utgör fakultetens ledningsstöd i frågor rörande internationalisering.

 • International Office
  Vårt International Office vid Linnéuniversitetet arbetar med hela in-och utprocessen för utbytesstudenter. De handlägger studenters ansökningar för utbytesstudier, våra olika stipendieprogram, hanterar utbetalning av stipendier med mera. Vänd dig gärna till dem med frågor som rör praktisk studentmobilitet.

 • Charlotte Skoglund, kontaktperson vid Externa relationer
  Charlotte är FKH's kontaktperson i internationaliseringsfrågor på Avdelningen för externa relationer (ER). Med en översiktlig kunskap om olika processer, utbytesprogram och avtal kan Charlotte ge råd och när djupare kunskap efterfrågas slussa frågor vidare till lämplig handläggare på ER eller annan avdelning inom universitetsförvaltningen.

  ER:s internationaliseringsrådgivare samordnar, handlägger och kvalitetssäkrar internationella samarbetsavtal. Avdelningen ansvarar även för samordning av olika program inom ramen för exempelvis Erasmus+ och Linnaeus-Palme. Stöd ges till ledning, fakulteter och universitetsförvaltning. I uppdraget ingår omvärldsbevakning och att sprida information om förutsättningar och möjligheter till internationell mobilitet, olika typer av samarbete och finansieringskällor.