Grupp med personal

Internationella möjligheter för personal FKH

Att delta i internationella utbyten medför flera positiva effekter och möjligheterna vid Linnéuniversitetet är många. Fakulteten för konst och humaniora arbetar för att vår personal ska beredas tillfälle till internationella erfarenheter i så stor utsträckning som möjligt.

EUniWell

Linnéuniversitetet är sedan 2020 del av EUniWell, ”Europauniversitetet för välbefinnande”. Genom utbildning och forskning på hög nivå vill EUniWell bidra till att skapa en miljö som stöder individuellt, socialt och miljömässigt välbefinnande i ett globalt sammanhang.

  • University of Birmingham, Storbrittanien
  • University of Florence, Italien
  • University of Cologne, Tyskland
  • Leiden University, Nederländerna
  • University of Murcia, Spanien
  • University of Nantes, Frankrike
  • Semmelweis University, Ungern

Framöver kommer flera möjligheter för personal att utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans på olika projekt att etableras. Håll utkik på vår EUniWell hemsida.