Gata i Osaka Japan

Internationellt samarbete FKH

Linnéuniversitetet och Fakulteten för konst och humaniora strävar efter att ha en nationell tätposition vad gäller internationalisering och erbjuder lärare, forskare och studerande rika möjligheter till internationella erfarenheter.

Fakulteten arbetar för att alla medarbetare och studenter ska kunna knyta varaktiga internationella kontakter i syfte att upprätthålla mångfald och bidra till hållbar utveckling. På dessa sidor hittar du mer information om olika vägar för internationellt samarbete, antingen genom samarbetsavtal eller internationella projekt.

EUniWell

Linnéuniversitetet är sedan 2020 del av EUniWell, ”Europauniversitetet för välbefinnande”. Genom utbildning och forskning på hög nivå vill EUniWell bidra till att skapa en miljö som stöder individuellt, socialt och miljömässigt välbefinnande i ett globalt sammanhang.

Utöver Linnéuniversitetet deltar följande partners i samarbetet:

  • University of Birmingham, Storbrittanien
  • University of Florence, Italien
  • University of Cologne, Tyskland
  • Leiden University, Nederländerna
  • University of Murcia, Spanien
  • University of Nantes, Frankrike
  • Semmelweis University, Ungern

För vidare information och samarbetsmöjligehter se vår EUniWell hemsida.

Internationella samarbetspartners vid fakulteten och Linnéuniversitetet

Vi på Fakulteten för konst och humaniora har idag cirka 110 aktiva samarbetsavtal inom olika ämnesområden genom Erasmus+ samt bilaterala samarbetsavtal över hela världen. Utöver dessa har Linnéuniversitetets cirka 158 universitetsövergripande samarbeten som vi gemensamt har hand om och är tillgänliga för både personal och studenter vid FKH.

Internationella samarbetspartners vid Linnéuniversitetet och Fakulteten för konst och humaniora

Det går att sortera partnerlistan på land eller på ämnesområde. Det går också att välja enbart en fakultet eller ta med flera i filtreringen. Som standard visar partnerlistan de avtal vi har vid fakulteten samt universitetsövergripande samarbeten.