Student Lounge

Internationellt, studenter FKH

Vi har flera olika grupper av internationella studenter. Internationella (betalande) inkommande studenter, inkommande utbytesstudenter genom samarbetsavtal samt våra egna utresande studenter. På denna sida hittar du information som rör alla våra olika grupper av internationella studenter vid fakulteten.

Våra studenter har ett antal möjligheter till internationella perspektiv inom sina utbildningar. En av de viktigaste inspirationskällorna står vi anställda för. Genom att vi har ett internationellt mindset kan vi också inspirera våra studenter att delta i olika former av studentmobilitet och andra projekt med internationell prägel.

Inspirera studenter

Ett av de bästa sätten att få fler av våra studenter att genomföra någon form av internationell aktivitet är att höra från andra i sin närhet vad man kan få ut av en internationell erfarenhet. Har du själv varit på utbyte under studenttiden? Besökt andra universitet? Träffat kolleger från olika delar av världen? Dela med dig av dina erfarenheter eller bjud in andra studenter att berätta om sina erfarenheter av internationella erfarenheter.

Utbytesstudier för Lnu studenter

Varje termin åker flera studenter på utbyte inom de samarbeten som vi etablerat med lärosäten utanför Sverige, det kan vara samarbeten som är universitetsövergripande eller fakultetens samarbeten inom Erasmus+. På vår medarbetarsida för Internationellt samarbete hittar du mer information om vilja möjligheter som finns.

Studenter inom program har ofta en termin dedikerad till utbytesstudier, de studenter som läser kurser har också möjighet att söka utbytesstudier om de uppfyller kraven. Utöver det finns också möjlighet för studenter med praktik att göra denna utomlands. De som väljer att göra praktik utomlands kan också söka Erasmus+ praktikstipendium. För de studenter som läser sitt självständiga arbete går det att söka Minor Field Studies (MFS) som är ett stipendium för att göra fältarbete utomlands.

Försäkring

När studenter genom oss utanför Sverige så täcks de av Linnéuniversitetets samlingsförsäkring Student UT via kammarkollegiet. Studenter som åker på utbytesstudier får detta intyg som en del av processen. För de som gör praktik utomlands eller gör andra aktiviteter behöver International Office kontaktas för intyg outexchange@lnu.se.

Frågor?

Du är välkommen att höra av dig till Cecilia Hartwich om du har frågor om studenters möjilgehter eller vill ordna med ett informationstillfälle för dina studenter.

Utresande studenter kan skicka frågor till studyabroad.fkh@lnu.se eller direkt till cecilia.hartwich@lnu.se.

Inkommande utbytesstudenter från partners

Varje termin kommer flera utbytesstudenter från de samarbeten som vi etablerat med lärosäten utanför Sverige, det kan samarbeten som är universitetsövergripande eller fakultetens samarbeten inom Erasmus+. På vår medarbetarsida för Internationellt samarbete hittar du mer information om vilja möjligheter som finns.

Kurser

På fakulteten för konst och humaniora har vi ett brett utbud av kurser för inresande utbytesstudenter. De studenter som kommer på samarbeten som är universitetsövergripande får välja kurser från hela Linnéuniversitets kurskatalog för utbytesstudenter. De studenter som kommer på fakultetsspecifika samarbeten får välja på den kurskatalog som finns vid fakulteten. Lista över kurser tillgänliga för utbytesstudenter.

Orientation

Vid varje terminsstart så organiserar International Office en orientation där vi välkomnar alla våra inresande utbytes-och internationella studenter. Fakulteten har en del i denna orientation där inresande studenter som läser hos oss får mer information, ett välkomnade och övergripande kontaktvägar.