Ekar

Samverkan FKH

För oss på fakulteten för konst och humaniora är en viktig del av vårt arbete att samverka med det omgivande samhället för att med våra kunskaper bidra till en hållbar samhällsutveckling. På dessa sidor hittar du mer information om hur vi arbetar med samverkan, olika former av samverkan, inspiration från kolleger samt hur du får stöd i ditt samverkansarbete.

Fakultens mål och syfte med samverkan

Utifrån Lnus uppsatta mål i Vision 2030 och Mål 2025 har FKH definierat följande mål att arbeta med: 

  • FKHs samverkansarbete ska stimulera till att ytterligare hitta väntade och oväntade mötespunkter med nya såväl som etablerade partners
  • FKH ska sträva efter att visa på humanioras betydelse för samhällsutvecklingen på teoretisk såväl som praktisk nivå

 

Varför arbetar FKH med samverkan

  • FKH arbetar för att vara en fakultet mitt i samhället
  • FKH vill skapa och bibehålla en betydelse i samhällsutvecklingen genom att bidra till och implementera fakultetens kunnande i samhällsutmaningar
  • Att arbeta med samverkan som student är en viktig aspekt för deras framtida arbetsliv
  • Genom samverkan med externa partners skapa och upprätthålla en ömsesidighet i arbetet

Samverkan ska finnas som en naturlig del i all undervisning och forskning, men det finns inte något fastställt antal timmar för samverkansarbetet generellt. Den satsning på långsiktiga projekt som inleddes höstterminen 2023 blir däremot en extra insats där man kan tilldelas timmar speciellt för specifikt ansökt långsiktigt projekt.

 

Fakulteten för konst och humaniora har i första hand samverkan med offentlig sektor och myndigheter, men även med organisationer som ideella föreningar och hjälporganisationer. Fakulteten har med sin bredd på ämnen även olika samverkansprojekt inom skola, utbildning och lärande. 

Forskargrupper och centrumbildningar på FKH

Via denna länk kan du se de centrumbildningar och forskargrupper som är knutna till fakulteten: https://lnu.se/medarbetare/organisation/fkh/forskning/forskningsmiljoer/

Finansiering långsiktiga projekt

För samverkansprojekt som är planerade att sträcka sig över en längre tid finns det möjlighet att söka medel för två år.

 

Pågående samverkansprojekt på fakulteten

Nedan har vi listat några av de projekt som är pågående just nu. Kontakta oss gärna om ni har något samverkansprojekt som ni önskar ha med i förteckningen.

Avslutade projekt

Nedan har vi lagt upp exempel på avslutade projekt

Genomförda samverkansaktiviteter 2022

Vilka samverkansaktiviteter genomfördes 2022 på FKH?

En uppdaterad version med aktiviteter för 2023 presenteras i mars 2024

Under 2022 genomfördes över 380 olika samarbeten med offentliga och privata aktörer. De vanligaste typerna av samarbeten för medarbetare är kulturskribenter i tidningar, tidskifter och annan media, styrelseposter i föreningar och organisationer och utvecklingsprojekt med länsmuseér för att nämna enbart några.

Genomförda samverkansaktiviteter på FKH 2022
Samverkansaktiviteter på FKH 2022. Källa Individuella verksamhetsredovisningar 2022