Anställningsnämnd

Anställningsnämnden är ett beredande organ. Beslut fattas av rektor, dekan eller prefekt beroende på ärende och besluts- och delegationsordningar.

Ledamöter

Ordförande
Joacim Hansson

Studeranderepresentant

Ansvarig prefekt i ärendet (utses för varje ärende)

En särskild kontaktperson för ämne eller program (ämnesansvarig) som utses av prefekt (utses för varje ärende)

__________________________________________________

HR partner

Jessica Drott
Instiutionen för film och litteratur
Institutionen för musik och bild
Institutionen för kulturvetenskaper

Erik Elheim
Institutionen för språk
Institutionen för svenska språket

Helena Birath 
Institutionen för design
Institutionen för medier och journalistik