Äng med blommor

Anställningsnämnd FKH

Anställningsnämnden är ett beredande organ. Beslut fattas av rektor, dekan eller prefekt beroende på ärende och besluts- och delegationsordningar.

Ledamöter

Ordförande
Mariah Larsson

Vice ordförande
Liviu Lutas

Studeranderepresentant

Ansvarig prefekt i ärendet (utses för varje ärende)

En särskild kontaktperson för ämne eller program (ämnesansvarig) som utses av prefekt (utses för varje ärende)

__________________________________________________

HR-partner

Stina Andersson
Institutionen för design
Institutionen för kulturvetenskaper
Fakultetskansliet

Jessica Drott
Instiutionen för film och litteratur
Institutionen för musik och bild
Medieinstitutet Fojo

Josefin Grahn
Institutionen för medier och journalistik
Institutionen för språk
Institutionen för svenska språket