Äng med blommor

Anställningsnämnd FKH

Anställningsnämnden är ett beredande organ. Beslut fattas av rektor, dekan eller prefekt beroende på ärende och besluts- och delegationsordningar.

Ledamöter

Ordförande
Liviu Lutas

Vice ordförande
Karin Larsson Eriksson

Ledamöter
Tommy Gustafsson
Malin Lennartsson

Studeranderepresentant
Olivia Pramchoobua Jakobsson

Ansvarig prefekt i ärendet

Ämnesansvarig i ärendet

För respektive ärende som ska beredas sätts en anställningsnämnd samman som består av ordförande (ordförande eller vice ordförande), en ledamot, studeranderepresentant, prefekt vid berörd institution och ämnesrepresentant som utses av prefekt.

__________________________________________________

HR-partner

Maria Furbring
Instituionen för kulturvetenskaper

Josefin Grahn
Institutionen för medier och journalistik
Institutionen för språk
Institutionen för svenska språket

Emmy Andersson
Institutionen för film och litteratur
Institutionen för musik och bild
Medieinstitutet Fojo

Stiina Salmgren
Instituionen för design