Forskningsråd

Forskningsrådet är ett beredande organ som tar initiativ, ger råd och bereder ärenden åt dekan och fakultetsstyrelse i forskningsfrågor som kräver handling över ämnesnivå samt fångar upp och stimulerar till aktiviteter på fakulteten.

Ordförande
Vakant

Ledamöter
Stefan Arvidsson
Karin Hallgren
Erika Lagerbielke
Jukka Tyrkkö

Studeranderepresentant
Vakant

Utbildningsledare
Anna Eskilsson

Sekreterare
Anne Nygren

Sammanträdestider
Preliminära sammanträdestider
2 februari
7 april
18 maj

Minnesanteckningar förs.