Handledarkollegiet för litteraturvetenskap

Ledamöter
Jørgen Bruhn
Helene Ehriander
Barzoo Eliassi
Lars Elleström
Peter Forsgren
Jon Helgason
Johan Höglund
Liviu Lutas
Corina Löwe
Signe Kjaer Jensen, studeranderepresentant
Maria Nilson
Niklas Salmose, ordförande
Per Sivefors
Bärbel Westphal
--------------------------------------------------------------------------
Mötestider VT21
13 januari kl. 15.00 - 16.00 (Zoom)
3 mars kl. 15.00 - 16.00 Fe3016V (Zoom/Dacke)
5 maj kl. 15.00 - 16.00 Fe3016V (Dacke)