Handledarkollegiet för språkvetenskap

Ledamöter

Annika Andersson
Ewa Bergh Nestlog
Gunilla Byrman, ordförande
Kristina Danielsson
Fredrik Heinat
Charlotte Hommerberg
Gisela Håkansson
Päivi Juvonen
Ellen Krogh
Marie Källkvist
Mikko Laitinen
Magnus Levin
Shirley Näslund
Claes Ohlsson
Daniel Sundberg, studeranderepresentant
Gudrun Svensson
Jukka Tyrkkö
Christian Waldmann

Mötestider VT21

1 mars, kl. 15.15, sal Dacke (Fe3016V)
10 maj kl. 15.15, sal Dacke (Fe3016V)