Solnedgång

Internationella gruppen FKH

Internationella gruppen är ett beredande organ för internationaliseringsarbetet vid fakulteten för konst och humaniora. Gruppen arbetar bland annat med att ta fram grundmaterial för det strategiska arbetet, hantera och initiera övergripande löpande frågor om internationalisering samt sprida information om olika internationella möjligheter.

Ledamöter

Representanter för internationalisering vid institutionerna

Vid varje institution finns oftast en utsedd representant som särskilt bevakar internationaliseringsfrågor. Varje år håller internationella gruppen i en halvdag med representanterna utifrån olika teman.

Internationella möjligheter

Läs mer om de internationella möjligehterna som finns vid fakulteten på medarbetarsidorna Internationellt FKH. Här hittar du bland annat information om internationellt samarbete, hållbar internationalisering, internationella möjligheter för studenter och hur du kan stötta samt internationella möjligheter för personal.