Staplade stenar

Kulturvetenskapligt handledarkollegium

Ordförande: Hans Hägerdal
Vice ordförande: Cornelius Holtorf

Huvudhandledare:

 • Niklas Ammert
 • Stefan Arvidsson
 • Stefan Eklöf Amirell
 • Anders Fröjmark
 • Gunlög Fur
 • Cornelius Holtorf
 • Anders Högberg
 • Malin Lennartsson
 • Liv Nilsson Stutz
 • Bodil Petersson
 • Ulla Rosén
 • Jonas Svensson


Övriga:

 • Peter Aronsson
 • Gunnel Cederlöf
 • Joakim Goldhahn
 • Tommy Gustafsson
 • Hans Hägerdal
 • Torsten Löfstedt
 • Kristina Myrvold
 • Fabian Persson
 • Jonas Sjölander
 • Erik Wångmar


Studeranderepresentanter:

 • Gustav Larsson

___________________________

Mötestider VT21

 • 10 mars, kl. 10-12, Fe3059 (Växjö)/Cu4008 (Kalmar)
 • 26 maj, kl. 10-12, Fe3016 (Växjö)/Ra2051 (Kalmar)


Mötestider HT21

 • 28 september kl. 10-12 (Cu4008 Kalmar/Fe3059 Växjö)
 • 30 november kl. 10-12 (Cu4008 Kalmar/Fe3059 Växjö)
 • 25 januari kl. 9-15 (Cu4008 Kalmar/Fe3059 Växjö)

___________________________