Kursplaneutskott

Verksamheten för kursplanearbetet har omorganiserats från och med 1 augusti vilket innebär att det i dagsläget finns två kursplaneutskott. Beslut om denna omorganisation finns längst ner på sidan.

Kursplaneutskotten granskar både helt nya kursplaner och revideringar av kursplaner. Observera att kursplanerna måste vara respektive KUS-administratör tillhanda senast en vecka innan angiven mötestid.

Kursplaneutskott för kulturvetenskapliga och konstnärliga ämnen

(Arkeologi, Biblioteks- och informationsvetenskap, Filmvetenskap, Filosofi, Geografi, Historia, Kulturgeografi, Litteraturvetenskap och Religionsvetenskap, Bild, Design, Drama, Kreativt skrivande och Musik)

Maria Nilson, ordförande
Pia Bygdéus, ledamot
Miguel Salinas, ledamot
Eva Hermansson, administratör
Linda Liedström, administratör (Design)
Louise Trulsson, studeranderepresentant


Deadline för handlingar och mötestider VT2021

Deadline för handlingar
Mötestid
Måndag 11 januari Onsdag 20 januari, kl. 10-12
Måndag 15 februari Onsdag 24 februari, kl. 10-12
Måndag 15 mars Onsdag 24 mars, kl. 10-12
Måndag 12 april Onsdag 21 april, kl. 10-12
Fredag 28 maj Onsdag 9 juni, kl. 09-12
Måndag 16 augusti Onsdag 25 augusti, kl. 10-12

______________________________________________________________________

Kursplaneutskott för språk- och kommunikationsämnen

(Arabiska, Engelska, Franska, Japanska, Kinesiska, Latin, Medie- och kommunikationsvetenskap, Medieproduktion och journalistik, Spanska, Svenska, Svenska som andraspråk och Tyska)

Gunilla Söderberg, ordförande
Britt-Marie Ringfjord, ledamot
Anna Thyberg, ledamot
Louise Ahlström, studeranderepresentant
Mikael Söderström, administratör (Språk och Svenska språket)
Tania Lösche, administratör (Medier och journalistik)

Deadline för handlingar och mötestider VT2021

Deadline för handlingar         Mötestid
Måndag, 4 januari                    Måndag 11 och tisdag 12 januari, kl. 10-12
Tisdag 9 februari                      Tisdag 16 februari, kl. 13-15
Tisdag 9 mars                          Tisdag 16 mars, kl. 13-15
Tisdag 6 april                           Tisdag 13 april, kl. 13-15
Tisdag 1 juni                             Tisdag 8 juni, kl.13-15