Vita blommor på träd

Kursplaneutskott vid fakulteten för konst och humaniora

Kursplaneutskotten granskar både helt nya kursplaner och revideringar av kursplaner. Observera att kursplanerna måste vara respektive KUS-administratör tillhanda senast en vecka innan angiven mötestid.

Kursplaneutskott för kulturvetenskapliga och konstnärliga ämnen

(Arkeologi, Biblioteks- och informationsvetenskap, Bild, Design, Drama, Filmvetenskap, Geografi, Historia, Kreativt skrivande, Kultursociologi, Litteraturvetenskap, Musik och Religionsvetenskap)

Anna Micro Vikstrand, ordförande
Linda Piltz, ledamot
Miguel Salinas, ledamot
Ajla Besic, administratör
Linda Liedström, administratör (Design)
Vakant, studentrepresentant 

Deadline för handlingar och mötestider VT2024

Deadline för handlingar
Mötestid
Tisdag 9 januari
Tisdag 16 januari, kl. 10–12
Måndag 12 februari
Onsdag 21 februari, kl. 10–12
Måndag 11 mars
Onsdag 20 mars, kl. 10–12
Måndag 15 april
Onsdag 24 april kl. 10–12
Fredag 24 maj
Onsdag 5 juni, kl. 9–12 samt ev. 13–15
Måndag 19 augusti
Onsdag 28 augusti, kl. 10–12______________________________________________________________________

Kursplaneutskott för språk- och kommunikationsämnen

(Arabiska, Danska, Engelska, Franska, Isländska, Medie- och kommunikationsvetenskap, Medieproduktion och journalistik, Norska, Spanska, Svenska, Svenska som andraspråk och Tyska)

Joacim Lindh, ordförande
Jörgen Axelsson, ledamot
Anna Thyberg, ledamot
Miriam Parkkinen, utbildningsbevakare
Mikael Daag, administratör
Ramona John, administratör

Deadline för handlingar och mötestider VT2024

Deadline för handlingar
Mötestid
Tisdag 16 januari
Tisdag 23 januari, kl. 13–15 (KUS live)
Tisdag 6 februari
Tisdag 13 februari, kl. 13–15
Tisdag 5 mars
Tisdag 12 mars, kl. 13–15
Tisdag 2 april
Tisdag 9 april, kl. 13-15 (KUS live)
Onsdag 15 maj
Onsdag 22 maj, kl. 13-15
Tisdag 6 augusti
Tisdag 13 augusti, kl. 13-15