Utbildningsråd

Utbildningsrådet är ett beredande organ. Beslut i ärenden fattas av fakultetsstyrelse eller dekan beroende på ärende och besluts- och delegationsordning. Handlingar till utbildningsrådets sammanträden finns på servern: S:\fkh\Gemensam\Handlingar till utbildningsråd.

Ledamöter

Ordförande
Anders Åberg

Ledamöter
Anna-Karin Arvidsson
Karin Larsson Eriksson
Magnus Levin

Gruppsuppleant för ledamöter
Claes Ohlsson

Studeranderepresentant
Vakant

Utbildningsledare
Anna Eskilsson

Fakultetssekreterare
Anne Nygren