Fakultetsledning

Fakultetsledningen består av dekan, prodekan, kanslichef och vicedekan för utbildning.

Vicedekan för utbildning är Anders Åberg. Rekrytering av prodekan pågår.