Äng med prästkragar

Fakultetsledning FKH

Fakultetsledningen består av dekan, prodekan, kanslichef och vicedekaner.

Vicedekaner:

Anders Åberg, vicedekan för utbildning
Ewa Bergh Nestlog, vicedekan för lärarutbildning
Malin Lennartsson, vicedekan för utbildning på forskarnivå