Äng med prästkragar

Fakultetsledning FKH

Fakultetsledningen består av dekan, prodekan, kanslichef, vicedekan för utbildning och vicedekan för lärarutbildning.

Vicedekan för utbildning är Anders Åberg och vicedekan för lärarubildning är Ewa Bergh Nestlog.