Möten, protokoll och styrdokument

Dekanens beslutsmöte 

Dekanens beslutsmöten hålls på onsdag förmiddag. Handlingar ska vara inkomna senast på förmiddagen onsdagen innan mötet.

10 juni
19 augusti
2 september
23 september
7 oktober
21 oktober
4 november
18 november
9 december

Prefekternas beslutsmöten

Prefekternas beslutsmöten finns under respektive Institutionssida.