Hand med svärtade fingrar

Institutionen för design (DE)

Ledning och ledningsstöd

_________________________________________________

Utbildningsplanering

Studierektor 

Utbildningsadministration

Masterprogram

Kandidatprogram och fristående kurser

__________________________________________________

Forskningsadministration

__________________________________________________

Ekonomi, inköp och HR

Ekonomiadministration: fkh.ekonomi@lnu.se

______________________________________________

IKT-stöd

__________________________________________________

Kommunikation

Funktionsadress: kommunikationsavdelningen@lnu.se

__________________________________________________

Studievägledning och externa relationer

Internationalisering riktat mot studenter
Internationalisering riktat mot personal