Hand med svärtade fingrar

Institutionen för design (DE)

Ledning och ledningsstöd

Prefekt
Marie Sterte

Tf. viceprefekt
Zeenath Hasan

Prefektstöd
Linda Liedström

_________________________________________________

Utbildningsadministration

Christina Björnvall

_______________________________________________

Forskningsadministration

Ylva Forell-Gustavsson
_______________________________________________

Ekonomi, inköp och personal

Ekonomi
Jonnie Hovdegård

Ekonomiadministration
Sophie Nyberg

Personalkonsult

Stina Andersson

_______________________________________________

IKT-stöd

Anja Noack-Thordin

__________________________________________________

Kommunikation, studievägledning och externa relationer

Kommunikation

Therése Engdahl, studentrekrytering
Simon Kristoffersson, forskningskommunikation
Ellen Lovén, ledningsstöd

Funktionsadress till samtliga tre (använd gärna den!): fkh.kom_AT_lnu.se

Studievägledning

Marie Waller

Internationalisering

Riktat mot studenter
Riktat mot personal