Hand med svärtade fingrar

Institutionen för design (DE)

Ledning och ledningsstöd

Viceprefekt (Tobias Svensén från och med hösten 2022)

_________________________________________________

Utbildningsplanering

Studierektor 

Utbildningsadministration

_______________________________________________

Forskningsadministration

_______________________________________________

Ekonomi, inköp och HR

_______________________________________________

IKT-stöd

__________________________________________________

Kommunikation

Funktionsadress: kommunikationsavdelningen@lnu.se

Mer information och kontaktpersoner finns i dokumentet  Extern och intern kommunikation på fakulteten för konst och humaniora - ansvarsfördelning

__________________________________________________

Studievägledning och externa relationer

Internationalisering riktat mot studenter
Internationalisering riktat mot personal