Böcker i bokhylla

Institutionen för film och litteratur (IFL)

Ledning och ledningsstöd   

Utbildningsadministration

Forskningsadministration

Ekonomi, inköp och HR

Funktionsadress till ekonomiadministratörerna på FKH:
fkh.ekonomi@lnu.se 

IKT-stöd

Kommunikation


Funktionsadress: kommunikationsavdelningen@lnu.se

Studievägledning och externa relationer

Internationalisering riktat mot studenter
Internationalisering riktat mot personal