Flygfoto från Sandby borg

Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Ledning och ledningsstöd

Utbildningsadministration

Arkeologi, geografi, kultursociologi och programmet Kulturarv i samtid och framtid, och programmen i Biblioteks- och informationsvetenskap (campus och distans).

Historia

Religionsvetenskap och programmet Integrations- och mångfaldsstudier

Programmen Koloniala och postkoloniala studier, Digital Humaniora, och Kulturvetenskaper

Forskningsadministration

Ekonomi, inköp och HR

Funktionsadress till ekonomiadministratörerna på FKH:
fkh.ekonomi@lnu.se

IKT-stöd

Kommunikation


Funktionsadress till kommunikationsavdelningen: kommunikationsavdelningen@lnu.se

Studievägledning och externa relationer


Internationalisering riktat mot studenter
Internationalisering riktat mot personal

Kalender för institutionen för kulturvetenskaper