Flygfoto från Sandby borg

Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Ledning och ledningsstöd

Prefekt
Malin Lennartsson

Viceprefekt
Jonas Svensson

Prefektstöd
Ylva Forell Gustavsson
_______________________________________________

Utbildningsadministration

Eva Hermansson: Arkeologi, filosofi, geografi, kulturgeografi, kulturmiljövetenskap, kultursociologi och programmet Kulturarv i samtid och framtid

Tania Lösche: Programmen i Biblioteks- och informationsvetenskap (campus och distans)

Mikael Daag: Historia, kulturvetenskap, religionsvetenskap och programmet Integrations- och mångfaldsstudier

Helena Rydén: Programmen Koloniala och postkoloniala studier, Digital Humaniora, och Kulturvetenskaper

_______________________________________________

Forskningsadministration

 Carina Boman

_______________________________________________

Ekonomi, inköp och personal

Ekonomi
Charlotte Petersson

Ekonomiadministration
Sophie Nyberg

Personalkonsult
Stina Andersson

_______________________________________________

IKT-stöd

Peter Carlsson

_______________________________________________

Kommunikation, studievägledning och externa relationer

Kommunikation
Therése Engdahl, studentrekrytering
Forskningskommunikation
Ellen Lovén, ledningsstöd

Studievägledning
Marie Waller

Internationalisering
Riktat mot studenter
Riktat mot personal