Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Ledning och ledningsstöd

Prefekt
Malin Lennartsson

Viceprefekt
Jonas Svensson

Prefektstöd
Ylva Forell Gustavsson
_______________________________________________

Utbildningsadministration

Eva Hermansson: Arkeologi, filosofi, geografi, kulturgeografi, kulturmiljövetenskap, kultursociologi och kulturvetenskap

Tania Lösche: Biblioteks- och informationsvetenskap

Mikael Daag: historia, kulturvetenskap och religionsvetenskap

_______________________________________________

Forskningsadministration

 Carina Boman

_______________________________________________

Ekonomi, inköp och personal

Ekonomi
Charlotte Petersson

Ekonomiadministration
Sophie Nyberg

Personalkonsult
Jessica Drott

_______________________________________________

IKT-stöd

Peter Carlsson

_______________________________________________

Kommunikation, studievägledning och externa relationer

Kommunikation
Therése Engdahl, studentrekrytering
Forskningskommunikation
Ellen Lovén, ledningsstöd

Studievägledning
Maria Nyström

Internationalisering
Riktat mot studenter
Riktat mot personal