musik

Institutionen för musik och bild (MB)

Välkommen till institutionen för musik och bild!
Prefekt: Eva Kjellander Hellqvist
Viceprefekter: Karin Hallgren och Petra Assarsson
Prefektstöd: Mikael Söderström

På institutionen för musik och bild bedrivs utbildning och forskning inom huvudområdena musikvetenskap, musikpedagogik, musik som konstnärligt ämne, konst- och bildvetenskap och bildpedagogik. På den här sidan hittar du bland annat information om och kontaktvägar till

• institutionens ledning och ledningsstöd,
• verksamhetsstöd för utbildning och forskning,
• institutionens personal,
• personalfrågor,
• mötestider,
• examinatorer.

Ledning och ledningsstöd

 

Utbildningsadministration

Forskningsadministration

Personalfrågor, ekonomi och inköp

Funktionsadress ekonomiadministration: fkh.ekonomi@lnu.se

IKT-stöd

Kommunikation

Studievägledning och externa relationer

Internationalisering

Riktat mot studenter
Riktat mot personal

Funktionsadress: mobility.fkh@lnu.se

Studenter på campus