musik

Institutionen för musik och bild (MB)

Ledning och ledningsstöd

Prefekt
Eva Kjellander Hellqvist 

Viceprefekter
Karin Hallgren
Eva Cronquist

 

Prefektstöd
Mikael Söderström

Utbildningsadministration

Ida Petersson

Forskningsadministration

Ylva Forell Gustavsson

Personalfrågor, ekonomi och inköp

Personalkonsult
Jessica Drott

Planerare
Ramona Kuusela

Ekonomi
Charlotte Petersson

Ekonomiadministration
Sophie Nyberg

IKT-stöd

Anja Noack-Thordin

Kommunikation, studievägledning och externa relationer

Kommunikation

Therése Engdahl, studentrekrytering      
Forskningskommunikation
Ellen Lovén, ledningsstöd

 

Studievägledning

Linn Andergren

Internationalisering

Riktat mot studenter
Riktat mot personal

Studenter på campus