musik

Institutionen för musik och bild (MB)

Välkommen till institutionen för musik och bild!
Prefekt: Eva Kjellander Hellqvist
Viceprefekter: Eva Cronquist och Karin Hallgren
Prefektstöd: Mikael Söderström

På institutionen för musik och bild bedrivs utbildning och forskning inom huvudområdena musikvetenskap, musikpedagogik, musik som konstnärligt ämne, konst- och bildvetenskap och bildpedagogik. På den här sidan hittar du bland annat information om och kontaktvägar till

• institutionens ledning och ledningsstöd,
• verksamhetsstöd för utbildning och forskning,
• institutionens personal,
• personalfrågor,
• mötestider,
• examinatorer.

Ledning och ledningsstöd

 

Utbildningsadministration

Forskningsadministration

Personalfrågor, ekonomi och inköp

IKT-stöd

Kommunikation

 

Funktionsadress: kommunikationsavdelningen@lnu.se

Mer information och kontaktpersoner finns i dokumentet Extern och intern kommunikation på fakulteten för konst och humaniora - ansvarsfördelning.

Studievägledning och externa relationer

Internationalisering

Riktat mot studenter
Riktat mot personal

Studenter på campus