Videokamera med ljussättning

Institutionen för medier och journalistik (MJ)

Ledning och ledningsstöd

Prefekt
Magnus Danielson

Tf vice prefekt
 Anja Kalin                                                                                             

Studierektor
Anja Kalin

Prefektstöd
Christina Björnvall

 

Utbildningsadministration

Seida Matic: Medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion och journalistik.

Christina Björnvall: Journalistik, samt fristående kurser.

 

Forskningsadministration

Ylva Forell Gustavsson

Blankett Fo-expenser

 

Ekonomi, inköp och personal

Ekonomi
Jonnie Hovdegård

Ekonomiadministration
Sophie Nyberg

Personalkonsult
Josefin Grahn 

 

IKT-stöd

Peter Carlsson

Kommunikation, studievägledning och externa relationer

Kommunikation

Therése Engdahl, studentrekrytering
Simon Kristoffersson, forskningskommunikation
Ellen Lovén, ledningsstöd 

 

Studievägledning

Marie Waller, studie- och yrkesvägledare

Internationalisering

Riktat mot studenter
Riktat mot personal