Videokamera med ljussättning

Institutionen för medier och journalistik (MJ)

Ledning och ledningsstöd

Utbildningsadministration

Medie- och kommunikationsvetenskap samt medieproduktion

Forskningsadministration

Ekonomi, inköp och personal

Funktionsadress till ekonomiadministratörerna på FKH:
fkh.ekonomi@lnu.se 

IKT-stöd

Kommunikation

Funktionsadress: kommunikationsavdelningen@lnu.se

Mer information och kontaktpersoner finns i dokumentet  Extern och intern kommunikation på fakulteten för konst och humaniora - ansvarsfördelning

Studievägledning och externa relationer

 

Marie Waller, studie- och yrkesvägledare

Lina Mann, internationalisering

Internationalisering

Riktat mot studenter
Riktat mot personal