bokskog

Institutionen för språk (SPR)

Välkommen till institutionen för språk!
Prefekt: Anna Greek
Ställföreträdande prefekt: Sheila Feldmanis
Viceprefekt: Niklas Salmose
Prefektstöd: Ramona John

På institutionen för språk bedrivs utbildning och forskning inom språken engelska, franska, tyska och spanska. Därutöver undervisar vi även i arabiska på nybörjarnivå. På den här sidan hittar du bland annat information om och kontaktvägar till

• institutionens ledning och ledningsstöd,
• verksamhetsstöd för utbildning och forskning,
• institutionens personal,
• personalfrågor,
• mötestider,
• examinatorer.

Ledning och ledningsstöd

 

 

Utbildningsadministration

 

Franska, spanska och tyska.

Engelska och institutionens program på grundnivå.

Arabiska

Forskningsadministration

Ekonomi, inköp och personal

Ekonomiadministration: fkh.ekonomi@lnu.se

IKT-stöd

Kommunikation

Funktionsadress till kommunikationsavdelningen:
kommunikationsavdelningen@lnu.se

Mer information finns i dokumentet Extern och intern kommunikation på fakulteten för konst och humaniora - ansvarsfördelning.

Studievägledning och externa relationer

Internationalisering

Riktat mot studenter
Riktat mot personal

körsbärsblommor