bokskog

Institutionen för språk (SPR)

Välkommen till institutionen för språk!
Prefekt: Anna Greek
Viceprefekt: Niklas Salmose
Ställföreträdande prefekt: Corina Löwe
Prefektstöd: under tillsättning

På institutionen för språk bedrivs utbildning och forskning inom språken engelska, franska, tyska och spanska. Därutöver undervisar vi arabiska, kinesiska och japanska. På den här sidan hittar du bland annat information om och kontaktvägar till

• institutionens ledning och ledningsstöd,
• verksamhetsstöd för utbildning och forskning,
• institutionens personal,
• personalfrågor,
• mötestider,
• examinatorer.

Ledning och ledningsstöd

 

 

Utbildningsadministration

 

Franska, japanska, kinesiska, spanska och tyska samt institutionens masterprogram.

Engelska och institutionens program på grundnivå.

Arabiska

Forskningsadministration

Ekonomi, inköp och personal

IKT-stöd

Kommunikation

Funktionsadress till kommunikationsavdelningen:
kommunikationsavdelningen@lnu.se

Mer information finns i dokumentet Extern och intern kommunikation på fakulteten för konst och humaniora - ansvarsfördelning.

Studievägledning och externa relationer

Internationalisering

Riktat mot studenter
Riktat mot personal

körsbärsblommor