Öppen bok

Institutionen för svenska språket (SV)

Ledning och ledningsstöd

_____________________________________________

Utbildningsadministration

Svenska språket, svenska som andraspråk och svenska för internationella studenter

 

_____________________________________________

Forskningsadministration

_____________________________________________

Ekonomi, inköp och HR

Funktionsadress till ekonomiadministratörerna på FKH:
fkh.ekonomi@lnu.se 

_______________________________________________

IKT-stöd

 

______________________________________________

Kommunikation

_______________________________________________

Studievägledning och externa relationer

Internationalisering riktat mot studenter
Internationalisering riktat mot personal