Öppen bok

Institutionen för svenska språket (SV)

Ledning och ledningsstöd

Prefekt
Jon Helgason

Viceprefekt
Daniel Bergman

Prefektstöd
Ida Petersson 

_______________________________________________

Utbildningsadministration


Mikael Söderström: Svenska språket

Mikael Daag: Svenska som andraspråk och svenska för internationella studenter

_______________________________________________

Forskningsadministration


Ylva Forell Gustavsson

_______________________________________________

Ekonomi, inköp och personal


Ekonomi
Jenny Andersson

Ekonomiadministration
Anette Lennartsson

Personalkonsult
Josefin Grahn

_______________________________________________

IKT-stöd


Romana Dvorak

______________________________________________

Kommunikation, studievägledning och externa relationer


Kommunikation
Therése Engdahl: studentrekrytering
Forskningskommunikation
Ellen Lovén: ledningsstöd 

 

Studievägledning
Linn Andergren

Internationalisering
Riktat mot studenter
Riktat mot personal

_______________________________________________

 

Amanuens

Maria Tell

Helena Karlsson Pacheco

Studeranderepresentant

Maria Tell