Öppen bok

Institutionen för svenska språket (SV)

Ledning och ledningsstöd

_____________________________________________

Utbildningsadministration

Svenska som andraspråk och svenska för internationella studenter

Under tillsättning, kontakta fkh@lnu.se

_____________________________________________

Forskningsadministration

_____________________________________________

Ekonomi, inköp och HR

_______________________________________________

IKT-stöd

 

______________________________________________

Kommunikation

Funktionsadress: kommunikationsavdelningen@lnu.se

_______________________________________________

Studievägledning och externa relationer

Internationalisering riktat mot studenter
Internationalisering riktat mot personal