Blommande rosa träd

Fakultetskansliet inom FKH

Fakultetskansliet är verksamhetsstöd till lärare, studenter, prefekter och fakultetsledning. Vi arbetar inom olika funktioner och är fördelade på de två orterna, men arbetar i huvudsak ortsövergripande.