BY-NC-SA

IKT-pedagogiskt stöd till digital undervisning

Vi hjälper dig med frågor kring nätbaserad undervisning och digitala verktyg. Boka oss gärna för ett personligt möte eller i grupp! Välkommen att kontakta oss:

IKT=Informations- och kommunikationsteknik