Automatiserade kursvärderingar

Vid Linnéuniversitetet ska enkätsystemet Survey & Report användas för kursvärderingar. Det finns frågor på universitetsgemensam och fakultetsgemensam nivå, samt frågor för lärarutbildningskurser.

Det finns möjlighet att utöver denna kursvärdering komplettera med frågor t ex på kursnivå. En sådan utvärdering görs med fördel formativt under kursens gång och utanför denna rutin. Då kan Survey & Report, andra system, samtal, pappersenkäter, etc. användas.

Kursvärdering - när och hur?


1. Kursvärderingen skapas med de universitetsgemensamma frågorna och institutionens egen frågemall. Du som är kursansvarig får ett mail om att den skapats ett par veckor innan kursen är slut och kan då gå in och lägga till egna kursspecifika frågor om du vill.


2. Kursvärderingen öppnas onsdagen samma vecka som kursen slutar och är öppen i två veckor. Meddela din administratör om du vill öppna din kursvärdering tidigare.


3. När kursvärderingen öppnas får alla studenter (respondenter) en notifiering på studentwebben att de kan gå in och svara på den. Det går även ett meddelande till student-mailen. Du får ett exemplar av detta mail, men kan inte svara på enkäten. Ta mailet som ett tecken på att allt är ok och att studenterna nu fått tillgång till kursvärderingen.


4. Uppmuntra studenterna att skicka in kursvärderingen. Ägna gärna en stund av sista lektionstillfället till att låta studenterna besvara enkäten. Det kan göras i mobilen.


5. Efter en vecka får de studenter som inte svarat en påminnelse. Denna skickas även till dig. Återigen som en information och signal om att allt rullar på.


6. När kursvärderingen är stängd får du ett mail. Det här är det enda mailet som kräver åtgärd.


7. Bifogat mailet finns rapporten med blå staplar och fritext. I mailet finns en länk till Survey&Report. När du följer den möts du av textfält för dina reflektioner och analyser av kursen och kursvärderingsrapporten. Du väljer själv hur mycket du skriver och i vilka fält. När du är klar måste du godkänna genom att klicka på en knapp. Då sänds rapporten (men utan studenternas fritext-kommentarer) tillsammans med din analys till arkivering.


8. Med detta mail finns också en liten manual som du kan ha som stöd när du följer länken till Survey&Report.


9. Om du inte godkänner rapporten i Survey&Report kommer påminnelsemail att dyka upp tills du gör det.


10. Du ansvarar för att kursvärderingsrapporten görs tillgänglig för berörda funktioner som undervisande lärare, programansvarig, prefekt och studierektor samt organ som har kvalitetsansvar för utbildningen (programråd, programkommitté och utbildningsråd).


11. Du ska också göra kursvärderingsrapporten tillgänglig för studenterna som genomförde enkäten.


12. Kursvärderingsrapporten ska finnas i arkivet och kunna redovisas för de studenter som går kursen nästa gång.

 

Länk

Enkätverktyg S&R

 

Administratörer som arbetar med de automatiserade kursvärderingarna:

DE: Christina Björnvall
IFL:Micael Sverkersson
KV: Christina Björnvall
MB: Seida Matic
MJ: Seida Matic
SPR: Seida Matic
SV: Mikael Söderström