vårblommande träd

Fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi är ungefär 400 anställda och har cirka 3500 studenter i Växjö och Kalmar.

På FSV:s interna webbsidor samlar vi information av mer beständig natur och denna kanal fungerar som ett komplement till den löpande informationen i medarbetargrupper. Exempelvis hittar du på dessa interna sidor kontaktuppgifter, beslut och rutiner som kan vara bra att ha tillgång till i det dagliga arbetet.

FSV:s kalendarium