Beslut vid Fakulteten för samhällsvetenskap

På denna sida samlas alla beslut på FSV. Vad gäller styrdokument finns en del av dem samlade i fakultetens organisationsplan, som du hittar under rubriken organisation.

Fakultetsstyrelse

Fakultetsstyrelsen sammanträder tre gånger per termin. Kompletta och korrekta handlingar ska ha inkommit till kansliet, fsv@lnu.se, minst tre veckor innan sammanträdet. Vissa ärenden ska innan beslut behandlas i något av fakultetens beredande organ. Endast ärenden som inkommer i tid och är kompletta kommer att tas upp på fakultetsstyrelsemötet. Ofullständiga/felaktigt beredda ärenden kommer att återremitteras till ansvarig beredningsfunktion.

Fakultetsstyrelsen sammanträder följande datum våren 2021:

 • 11 februari, kl 9.30-15.15
 • 12 april, kl 9.30-15.15
 • 8 juni, kl 9.30-15.15

Samtliga handlingar och protokoll finns tillgängliga för läsning på servern: S:\fsv\Lednings- och beslutsfattande organ\Fakultetsstyrelse

Viktiga beslut av allmänt intresse för personalen lyfts upp i aktuell grupp på Medarbetare. Information av rutinkaraktär läggs även på fasta sidor.

Dekanens beslutsmöten

Dekanens beslutsmöten äger rum varannan onsdag kl. 9.30.

Möten våren 2021:

 • 13/1, handlingar inkomna senast 5/1
 • 27/1, handlingar inkomna senast 20/1
 • 10/2, handlingar inkomna senast 3/2
 • 24/2, handlingar inkomna senast 17/2
 • 10/3, handlingar inkomna senast 3/3
 • 24/3, handlingar inkomna senast 17/3
 • 7/4, handlingar inkomna senast 31/3
 • 21/4, handlingar inkomna senast 14/4
 • 5/5, handlingar inkomna senast 28/4
 • 19/5, handlingar inkomna senast 12/5
 • 2/6, handlingar inkomna senast 26/5
 • 16/6, handlingar inkomna senast 9/6

Kompletta och korrekta handlingar ska ha inkommit till kansliet, fsv@lnu.se, minst en vecka före beslutsmötet. Vissa ärenden ska innan beslut behandlas i något av fakultetens beredande organ. Endast ärenden som inkommer i tid och är kompletta kommer att tas upp på dekanens beslutsmöte. Ofullständiga/felaktigt beredda ärenden kommer att återremitteras till ansvarig beredningsfunktion.

Samtliga handlingar och protokoll finns tillgängliga på S:\fsv\Lednings- och beslutsfattande organ\Dekanbeslut.