Beslut vid Fakulteten för samhällsvetenskap

På denna sida samlas alla beslut på FSV. Vad gäller styrdokument finns en del av dem samlade i fakultetens organisationsplan, som du hittar under rubriken organisation.

Fakultetsstyrelse

Fakultetsstyrelsen sammanträder tre gånger per termin. Kompletta och korrekta handlingar ska ha inkommit till kansliet, fsv@lnu.se, minst tre veckor innan sammanträdet. Vissa ärenden ska innan beslut behandlas i något av fakultetens beredande organ. Endast ärenden som inkommer i tid och är kompletta kommer att tas upp på fakultetsstyrelsemötet. Ofullständiga/felaktigt beredda ärenden kommer att återremitteras till ansvarig beredningsfunktion.

Fakultetsstyrelsen sammanträder följande datum hösten 2020:

 • 10 september, kl 9.30-15.15
 • 19 oktober, kl 9.30-15.15
 • 3 december, kl 9.30-15.15

Samtliga handlingar och protokoll finns tillgängliga för läsning på servern: S:\fsv\Lednings- och beslutsfattande organ\Fakultetsstyrelse

Viktiga beslut av allmänt intresse för personalen lyfts upp i aktuell grupp på Medarbetare. Information av rutinkaraktär läggs även på fasta sidor.

Dekanens beslutsmöten

Dekanens beslutsmöten äger rum varannan onsdag kl. 9.30.

Möten hösten 2020:

 • 19/8, handlingar inkomna senast 12/8
 • 2/9, handlingar inkomna senast 26/8
 • 16/9, handlingar inkomna senast 9/9
 • 30/9, handlingar inkomna senast 23/9
 • 14/10, handlingar inkomna senast 7/10
 • 28/10, handlingar inkomna senast 21/10
 • 11/11, handlingar inkomna senast 4/11
 • 25/11, handlingar inkomna senast 18/11
 • 9/12, handlingar inkomna senast 2/12
 • 16/12, handlingar inkomna senast 9/12

Kompletta och korrekta handlingar ska ha inkommit till kansliet, fsv@lnu.se, minst en vecka före beslutsmötet. Vissa ärenden ska innan beslut behandlas i något av fakultetens beredande organ. Endast ärenden som inkommer i tid och är kompletta kommer att tas upp på dekanens beslutsmöte. Ofullständiga/felaktigt beredda ärenden kommer att återremitteras till ansvarig beredningsfunktion.

Samtliga handlingar och protokoll finns tillgängliga på S:\fsv\Lednings- och beslutsfattande organ\Dekanbeslut.