spikning av en avhandling

Forskarutbildning vid fakulteten för samhällsvetenskap

Är du doktorand eller arbetar du med forskarutbildning vid fakulteten för samhällsvetenskap? Här hittar du riktlinjer, rutiner och blanketter som kan vara användbara i ditt arbete.

Hör av dig till forskningssekreterare Christine Elingfors eller Erik Weijmar om du saknar någon information.

Guider

Planering och uppföljning av forskarstuderandes tjänstgöring

Deltidsanställning, doktorander

Finansiering av utbildning på forskarnivå

Disputationer och licentiatseminarier

Utbildning på forskarnivå

Lokala regler, blanketter och dokument

Stipendier för anställda

På denna sida kan du läsa om både externa och interna stipendier som du som medarbetare kan söka

Blanketter och mallar

Forskarämnen och ämnesspecifika dokument för forskarämnena på FSV

Idrottsvetenskap

Pedagogik

Socialt arbete

Sociologi

Statsvetenskap

Kurser på forskarnivå

Kurser på forskarnivå vid fakulteten för samhällsvetenskap