spikning av en avhandling

Utbildning på forskarnivå

Är du doktorand eller arbetar du med forskarutbildning vid fakulteten för samhällsvetenskap? Här hittar du riktlinjer, rutiner och blanketter som kan vara användbara i ditt arbete.

Hör av dig till forskningssekreterare Christine Elingfors eller Erik Weijmar om du saknar någon information.

Planering och uppföljning av forskarstuderandes tjänstgöring

Deltidsanställning, doktorander

Finansiering av utbildning på forskarnivå

Disputationer och licentiatseminarier

Blanketter och mallar

Guide