Forskning

På fakulteten för samhällsvetenskap bedriver vi forskning inom freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap, idrottsvetenskap, pedagogik, polisvetenskap, professionsstudier, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Fakulteten erbjuder forskarutbildning inom ämnena pedagogik, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap.

Forskargrupper och forskningsprojekt

Fakultetens forskningsmiljöer, forskargrupper och forskningsprojekt finns samlade på fakultetens forskningssida på Lnu.se.

Forskargrupper

Våra forskargrupper/forskningsmiljöer ska presenteras på egna webbsidor på Lnu.se, där gruppens forskning beskrivs. Sidan kan innehålla medarbetare, nyheter, kalenderhändelser, publikationer med mera. Saknar din forskargrupp en egen sida, hör av dig till kommunikationsavdelningen@lnu.se.

Forskningsprojekt

Även forskningsprojekten ska ha egna webbsidor på Lnu.se, med fakta om projektet. Doktorandprojekt kan också få egna sidor. För att göra det möjligt för forskningskommunikatörerna att skapa en sida för ditt projekt, fyll i detta formulär (det går även att använda en Word-fil som finns på denna sida).

Ansökan om forskningsmedel

Forskarutbildning

Är du doktorand eller arbetar du med forskarutbildning vid fakulteten för samhällsvetenskap? Här hittar du riktlinjer, rutiner och blanketter som kan vara användbara i ditt arbete.

Din personliga sida

På din personliga sida på Lnu.se presenterar du dig själv, din forskning, din undervisning och dina uppdrag. Läs här hur du uppdaterar din personliga sida och fotograferar dig till sidan.

Publicering av forskning

På din personliga sida visas även alla dina publikationer som finns inlagda i forskningsdatabasen DiVA. Läs mer om att publicera och registrera din forskning i DiVA.

Stöd och styrning

Forskningen och forskarutbildningen vid fakulteten stöds och styrs av följande personal och organ:

  • Fakultetens forskningssekreterare samordnar frågor inom forskarutbildning, rapporterar in kurser och aktiviteter i Ladok, administrerar disputationer/licentiatseminarier med mera.
  • Forskningskollegiet sammanträder tre gånger per termin.
  • Inom forskarutbildningsämnena finns ett handledarkollegium.

Kollegierna är beredande organ, medan fakultetsstyrelsen är beslutande organ.

Stöd från Universitetsbiblioteket 

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd till dig som är forskare eller doktorand i frågor som rör vetenskaplig publicering, bibliometri, forskningsdata, informationssökning vid systematiska översikter och referenshantering.

Stöd från Kommunikationsavdelningen

FSV:s kontaktperson när det gäller forskningskommunikation är Tove Nordén hon kan bl a hjälpa till med att få ut ett pressmeddelande eller en nyhet.