Avtal och policyer

Nedan presenteras nedladdningsbara avtal och policyer som bl.a. rör utlåning av iPadutrustning, medverkan av inspelat material samt policyer för publicering och inspelning av digitalt undervisningsmaterial.

Blanketterna ovan är framtagna för att säkerhetsställa ett korrekt utlånande av utrustning och användande av personliga uppgifter. Läs mer om vad du behöver tänka på vid hantering av personuppgifter på GDPR på FSV.