Digital kompetens

En övergripande utbildningsinsats med fokus på institutionerna på FSV.

Bakgrund

IKT-pedagogerna erbjuder i dagsläget utbildningar och support genom att personalen aktivt, enskilt eller i grupp, bokar tider för det utvecklingsområde eller specifika problem som efterfrågas. Detta leder dock till att IKT-pedagogerna i många fall inte får kontakt med alla som behöver stöttning eller inspiration. Denna utbildningsinsats ger personal på institutionerna en chans att komma till tals och förfina sin kunskap i något som känns relevant för den enskilde individen, samt bli inspirerad av andra kollegor på sin arbetsplats.

Utformning

Utbildningsinsatsens utformning är en två-stegs modell med fokus på institutionernas personal. Steg 1 handlar om att IKT-pedagogerna bokar in och träffar personal på en institution under enskilda träffar (1 tim.). Träffen är obligatorisk och syftar till att bygga en relation och få en bild av personens digitala kompetens för att tillsammans kunna jobba vidare för att stärka denna. Steg 2 handlar om att institutionen väljer ut en kurs där IKT-pedagog tillsammans med kursansvarig och eventuella lärare i kursen utvecklar kursrummet i MyMoodle med goda exempel på digitala verktyg. Av denna anledning medverkar alla inte i steg 2, du meddelas av prefekt om du skall medverka.

Mål

Målet med utbildningsinsatsen är att alla skall bli inspirerade och se potential i digitala verktyg men också att entusiasmera kollegor till att pröva liknande exempel i motsvarande kurser på sin institution.

Tidsplan

HT17: Institutionen för statsvetenskap, STV
VT18: Institutionen för samhällsstudier, SS
HT18: Institutionen för socialt arbete, SA
VT19: Institutionen för idrottsvetenskap, ID
HT19: Institutionen för didaktik och lärares praktik, DLP
HT20: Institutionen för pedagogik och lärande, PEL