Inställning/återställning av lånad iPad (FSV)

Instruktionsmanualen ovan beskriver stegen hur du:

1. Förbereder och ställer in din iPad innan du kan använda den
2. Rensar och återställer din lånade iPad innan du lämnar tillbaka den

Instruktionen gäller både personal och studenter på FSV.