Zoomrum

Guider och instruktioner

Ett s.k. Zoomrum är i regel en ombyggd sal/mötesrum som utrustats med mjuk- och hårdvara anpassat till e-mötessystemet Zoom. Med hjälp av en pek- eller surfplatta kan man hantera utrustningen och mötesrummet i Zoom på ett enkelt sätt som t.ex. dela sin presentation trådlöst i rummet. Ett Zoomrum kan likväl användas för vanliga möten och föreläsningar som för e-möten där man ansluter/ringer upp deltagare eller t.ex. e-mötessalar på Linnéuniversitet.

OBS!
Även om det går att skapa ett vanligt Zoom-möte och ansluta till det, rekommenderas att alltid skapa ett schemalagt möte om man skall ha e-möte i Zoomrummet. Se guiden ovan.

Förutom att ansluta till ett schemalagt möte i Zoomrummet finns det andra sätt som du kan ansluta, genom att t.ex:

  • Ringa upp e-mötesrum på Lnu
  • Ringa upp ett möte via mötes-ID

Förberedelser innan presentation

För att kunna presentera något i Zoomrummet krävs att du:

  1. Tar med din dator till Zoomrummet samt det du skall presentera
  2. Har Zoom-klienten installerad och uppdaterad på din dator
  3. Ser till att du har uppkoppling till det trådlösa nätverket ”eduroam”

Använd sedan Zoom-klienten på din dator för att dela skärm och hålla din föreläsning eller presentation - oavsett om du har e-möte eller enbart fysiskt möte i rummet. Se guiderna ovan eller i Zoomrummet för hur du gör detta.