IKT-utbildningar på FSV

IKT-utbildningar — HT20

Under HT20 kommer det att erbjudas både digitala och *fysiska IKT-utbildningar. (*Detta är den planen just nu, men detta kan dock komma att ändras så att de fysiska utbildningarna görs helt digitalt.)

Digitala utbildningar - Förberedelser

De digitala utbildningarna erbjuds via e-mötesverktyget Zoom och det förutsätts att du vet hur du ansluter till ett sådant möte. Läs mer på följande webbsida om hur du installerar Zoom på din dator:
https://serviceportalen.lnu.se/article/1012280

  • Ingen föranmälan krävs. Tänk dock på att det är viktigt att du kommer i tid. Helst fem-tio minuter innan för att hinna förbereda din mikrofon- och kamerainställning.
  • Kommer du senare får du vara diskret. Blir du mycket försenad, ta nästa tillfälle som erbjuds.

Fysiska utbildningar - Förberedelser

För att närvara på en fysisk utbildning krävs, förutom att du naturligtvis är frisk, att du måste anmäla dig till utbildningstillfället. För de fysiska utbildningarna som erbjuds finns därför en anmälningssida för Kalmar respektive Växjö. Notera att du endast kan välja en tid som erbjuds.

**********************************************************************

Zoom för nybörjare - Digital utbildning

Workshop som går igenom grunderna i Zoom, t.ex. hur du deltar i möten, hanterar chatt och deltagarlistan, växlar deltagarvy samt skapar egna Zoom-möten.

Ingen planerad workshop för tillfället.

**********************************************************************

Zoom för vana användare - Digital utbildning

Workshop som går igenom funktionen "Breakout Rooms", hur man kan använda rollen "Co-Host" och hur man bl.a. hanterar dokumentationen i mötet, m.m. OBS! Du behöver ha medverkat på "Zoom för nybörjare" innan du går denna workshop.

Ingen planerad workshop för tillfället.

Zoom för vana användare - Fysisk utbildning

Workshop som går igenom funktionen "Breakout Rooms", hur man kan använda rollen "Co-Host" och hur man bl.a. hanterar dokumentationen i mötet, m.m.

Kalmar

Ingen planerad workshop för tillfället.

Växjö

Ingen planerad workshop för tillfället.

**********************************************************************

MyMoodle för nybörjare - Digital utbildning

Workshop som går igenom grunderna i MyMoodle och de vanligaste verktygen som används i lärplattformen.

Ingen planerad workshop för tillfället.

MyMoodle för nybörjare - Fysisk utbildning

Workshop som går igenom grunderna i MyMoodle och de vanligaste verktygen som används i lärplattformen.

Kalmar

Ingen planerad workshop för tillfället.

Växjö

Ingen planerad workshop för tillfället.

**********************************************************************

Verktyget "Test" i MyMoodle - Digital utbildning

Workshop som går igenom hur du kan använda verktyget "Test" (Quiz) i MyMoodle.

Ingen planerad workshop för tillfället.

**********************************************************************

KalturaCapture/LnuPlay - Digital utbildning

Workshop kring hur man kommer igång med inspelningsprogrammet KalturaCapture och lägger in sina filmer i MyMoodle samt hur detta hänger ihop med LnuPlay och vilka ytterligare inställningar man kan göra där.

Ingen planerad workshop för tillfället.

KalturaCapture/LnuPlay - Fysisk utbildning

Workshop kring hur man kommer igång med inspelningsprogrammet KalturaCapture och lägger in sina filmer i MyMoodle samt hur detta hänger ihop med LnuPlay och vilka ytterligare inställningar man kan göra där.

Kalmar

Föredragshållare: Ida Qvarnström
Länk till anmälningssida

Växjö

Föredragshållare: Pehr-Henric Danielsson
Länk till anmälningssida