Institutioner och centrum

Vid fakulteten för samhällsvetenskap finns sju institutioner.

På fakulteten finns även fyra centrum: