Färgglada t-shirts

Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap utgör ett tvärvetenskapligt centrum för genusinriktad forskning.

Centrum för genusvetenskap syftar till att synliggöra och förstärka den genusvetenskapliga kompetens som finns vid Linnéuniversitetet.

Centrum för genusvetenskap leds av en styrgrupp som består av:

  • föreståndare (sammankallande)
  • företrädare för tre forskningsmiljöer vid Linnéuniversitetet

Styrgruppens ledamöter utses av dekan. Mandatperioden för ledamöter är två år. Styrgruppen sammankallas ca 1-2 gånger per termin.

Läs mer om Centrum för genusvetenskap här!