barn på skridskor

Centrum för idrottsutveckling

Centrum för idrottsutveckling (CIU) är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Smålandsidrotten. Målet med verksamheten är att bidra till idrottslig utveckling på alla nivåer.

Centrum för idrottsvetenskap leds av en verksamhetsledare och en styrgrupp som består av:

  • två representanter för institutionen för idrottsvetenskap (varav en är verksamhetsledaren)
  • två representanter för Smålandsidrotten.

Styrgruppens interna ledamöter utses av dekan. Mandatperioden för ledamöter är två år. Styrgruppen sammankallas ca 1-2 gånger per termin.

Läs mer om Centrum för idrottsutveckling här!